pic3

"PROFILINK Classic" е 4-камерна система с дълбочина на профила 60мм за производство на висококачествени PVC прозорци. Таза система се отличава с оптималната комбинация между качество и цена, което позволява икономично решение за енергоспестяване с отлични показатели.

Дебелина на стъклопакета до 24мм прави възможно поставянето на най-модерните топло и шумозащитни стъкла.

 

"PROFILINK Premium" е 5-камерна система с дълбочина на профила 70мм за производство на висококачествени PVC прозорци. Тази система се откроява със своя красив дизайн, с допълнителните си изолационни камери като предлага забележителен коефициент за топло-проводимост

Дебелина на стъклопакета до 36мм прави възможно поставянето на най-модерните топло и шумозащитни стъкла.

Изключителният коефициент на топлопреминаване позволява достигането на европейските стандартите за енергоспестяване, дори и с нискобюджетните еднокамерни стъклопакети.

Шумозащитата достига до отлична тестовата стойност с нормален стълопакет, а със специални стъкла се достигат значително по-високи стойности.

Резултатите от тестовете за пригодност по отношение на въздухопропускливост и плътност при проливен дъжд  отговарят на най-високите изисквания.

Монтираните в профилната система и завити в армировката обкови предлагат висока степен на базисна противовзломност. Без проблем се достигат и степените на противовзломност от клас WK1, WK2 и WK3.

Висококачествени и издържливи, продуктите PROFILINK се открояват с дълготраен период на експлоатация.